Wyniki posiedzienia Komitetu Monitorującego

Informacje dotyczące Komietu Monitorującego, który odbył się 9.06.2021 r. znajdą Państwo tutaj.