WYNIKI POSIEDZIENIA KOMITETU MONITORUJĄCEGO

Informacje dotyczące Komietu Monitorującego, który odbył się 13.04.2022 r. znajdą Państwo tutaj.