Wyniki posiedzienia Komitetu Monitorującego

Informacje dotyczące Komietu Monitorującego, który odbył się 22-23.11.2017 r. znajdą Państwo tutaj.