Wyniki posiedzienia Komitetu Monitorującego

Informacje dotyczące Komietu Monitorującego, który odbył się 14-15.03.2018 r. znajdą Państwo tutaj