Wyniki posiedzienia Komitetu Monitorującego

Informacje dotyczące Komietu Monitorującego, który odbył się 16.10.2018 r. znajdą Państwo tutaj.