Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Zalecenie metodyczne nr 2 do PB wersja 8

W sekcji Podręcznik Beneficjenta zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne nr 2 do PB wersja 8.

W niniejszym zaleceniu metodycznym w rozdz. 4.1.2 został uwzględniony fakt, że zmiana w wykazywaniu wskaźników produktu nie musi każdorazowo wymagać jednoczesnej zmiany aktu prawnego, jeżeli nie zmienia się cel dofinansowania. We wzorach aktów prawnych (załączniki nr 1, 2, 15, 16) uzupełniona została informacja, że w celu uznania wydatków za kwalifikowalne w ramach projektu wszystkie one muszą być zapłacone najpóźniej do 31.12.2023 r. Oznacza to więc, że jeżeli realizacja projektu kończy się przykładowo dopiero w grudniu 2023 roku, beneficjent dofinansowania nie ma już 30 dni od zakończenia rzeczywistej realizacji projektu na zapłacenie rozliczanych wydatków i w każdym przypadku muszą być one zapłacone najpóźniej dnia 31.12.2023 r. Po tym terminie żaden wydatek nie może już zostać uznany za kwalifikowalny.