Zalecenie Metodyczne nr 1 PB wersja 5

W sekcji Podręcznik Beneficjenta zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne nr 1 PB wersja 5.