Zalecenie Metodyczne nr 1 PB wersja 7

W sekcji Podręcznik Beneficjenta zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne nr 1 PB wersja 7.