Zalecenie metodyczne nr 1 PW wersja 4

W sekcji Podręcznik Wnioskodawcy zostało zamieszczone Zalecenie metodyczne nr 1 PQ wersja 4. Załączniki, które są częścią tego Zalecenia Metodycznego, zostały jednocześnie umieszczone w załącznikach do PW 4