Zalecenie Metodyczne nr 1 PW wersja 5

W sekcji Podręcznik Wnioskodawcy zostało zamieszczone Zalecenie Metodyczne nr 1 PW wersja 5.