Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Zalecenie metodyczne nr 3 PW wersje 4

Instytucja Zarządzająca wydała zalecenie metodyczne, modyfikujące definicję wskaźnika produktu dla osi priorytetowej 2 - „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne". Zmianę można znaleźć pod tym linkiem na str. 12. Wszystkim beneficientom posiadającym ten wskaźnik zalecamy zapoznanie się z tą zmianą.