ZALECENIE METODYCZNE NR 4 PW WERSJE 4

Instytucja Zarządzająca wydała zalecenie metodyczne, którego celem jest zmiana załącznika nr 35 dla polskich partnerów