Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Nabory

Nabory ogłaszane są w następujących Priorytetach:

1.2 Bezpieczeństwo i ratownictwo

2.1 Turystka

3.1 Transgraniczne mosty

4.2 Projekty współpracy People to People

Uwaga: Nabór na 1.2 i 3.1 jest w trybie zamkniętym (jeden termin składania propozycji i wniosków projektowych), nabór 2.1 i 4.2 jest ciągły i ma 3 terminy składania wniosków. Więcej informacji można znaleźć w poszczególnych zakładkach dla każdego Priorytetu.

Kto może wnioskować?

Do Programu można składać tylko projekty partnerskie, w których uczestniczy co najmniej jeden czeski i jeden polski partner. Maksymalna liczba partnerów projektu nie jest ograniczona. Wyjątkiem są Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które mogą wnioskować samodzielnie.

Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikowalności podmiotów po stronie czeskiej i polskiej znajdują się w Załącznikach nr 2 i 3 Podręcznika Wnioskodawcy.

UWAGA: Wniosków nie mogą składać osoby fizyczne oraz prywatne podmioty gospodarcze.

Jaki jest obszar wsparcia?

Oddziaływanie i działania powinny być realizowane na obszarze objętym wsparciem. Siedziba partnera projektu może znajdować się poza tym obszarem, ale konieczne jest, aby oddziaływanie działań zawsze było kierowane na obszar objęty wsparciem. Ten tworzą regiony NUTS 3, w ramach której znajduje się 5 czeskich krajów: Liberecki, Královéhradecki, Pardubicki, Ołomuniecki i Morawskośląski; oraz 6 polskich podregionów: bielski i rybnicki (woj. śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), nyski i opolski (województwo opolskie).

Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku Wnioskodawcy.

Jak to zrobić?

1. Zapoznają się Państwo z:

- Podręcznikiem Wnioskodawców (warunki składania wniosku)

- Metodyką kontroli i oceny (procedura, jak i co przedłożyć)

- dokumentem Nabory (szczegółowe warunki danego naboru)

2. Razem ze swoim partnerem z drugiej strony granicy złożą Państwo wspólną obowiązkową propozycję projektową – składanie online tutaj. Propozycja musi być kompletnie wypełniona i dwujęzyczna. Musi zostać złożone także wspólne Oświadczenie wszystkich partnerów projektu.

UWAGA: W przypadku naboru zamkniętego należy złożyć propozycję nie później niż 6 tygodni przed zakończeniem naboru pełnych wniosków.

3. Otrzymają Państwo opinię Wspólnego Sekretariatu do swojej propozycji. Niedługo po przesłaniu propozycji projektowej zostaną Państwo poinformowani o terminach, w których można spodziewać się opinii do propozycji oraz kiedy można złożyć pełny wniosek projektowy. Więcej na temat terminów można znaleźć w dokumencie Nabór i Metodyka.

4. Złożą Państwo pełny wniosek projektowy w aplikacji ISKP (Partner Wiodący projektu musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny).

Gdzie i jak skonsultować swój pomysł na projekt?

Zalecamy najpierw skonsultowanie propozycji z Regionalnym Punktem Kontaktowym (CZ – Ostrawa, Ołomuniec, Pardubice, Hradec Králové, Liberec / PL – Bielsko-Biała, Opole, Wałbrzych). Lista punktów kontaktowych znajduje się tutaj.

Konsultacji we Wspólnym Sekretariacie (WS) w Ołomuńcu - udzielamy konsultacji online i stacjonarnych (Ołomuniec). Formularz rejestracji na konsultacje znajduje się tutaj.

UWAGA: Konsultacje we WS odbywają się z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów. Nie później niż dzień przed terminem konsultacji należy przesłać krótki opis planowanego projektu na adres (js.olomouc@crr.cz)

Wszystkie szkolenia i konsultacje są bezpłatne.