Podstawowe informacje o programie

Projekt programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 wysłany do KE

1 kwietnia 2022 r. MRR RCz przesłało dokument programowy dla programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 do Komisji Europejskiej. W terminie maks. 5 miesięcy do dnia przesłania projektu programu KE przyjmuje w drodze aktu wykonawczego decyzję zatwierdzającą program.