Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Podstawowe informacje o programie

Oświadczenie SEA

Oświadczenie SEA zgodnie z § 10g ust. 5 ustawy nr 100/2001 Dz.U. o ocenie oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami.

Rozpatrzenie uwag do projektu koncepcji „Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027" oraz do oceny wpływu koncepcji na środowisko.

Projekt programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 zatwierdzony

4 października 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (CCI 2021TC16RFCB024).

Decyzja wykonawcza Komisji nr. C(2022)7169.

Projekt programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 wysłany do KE

1 kwietnia 2022 r. MRR RCz przesłało dokument programowy dla programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 do Komisji Europejskiej. W terminie maks. 5 miesięcy do dnia przesłania projektu programu KE przyjmuje w drodze aktu wykonawczego decyzję zatwierdzającą program.