Aktualizacja zapisów Podręcznika Wnioskodawcy wersja 4

Informujemy, że na str. 116 Podręcznika Wnioskodawcy w opisie załącznika ,,Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane" zostały ujednolicone wersje językowe. Poprawiony Podręcznik został ponownie umieszczony na stronach Programu.