Nacházíte se na webu 2014 - 2020. Aktuální verzi si přepnete ZDE.

Nabory a Poradniki przygotowania wniosku projektowego

Informujemy, że zostały opublikowane nowe wersje Poradników przygotowania wniosku projektowego w osiach priorytetowych 2-4. W poradnikach zostały uzupełnione następujące rozdziały:

  • 4 Złożenie wniosku o zbadanie decyzji
  • 5 Informacje na temat oceny projektu

Oprócz tego został uzupełniony opis wypełniania zakładki dot. zamównień publicznych. Uzupełniony został również opis wypełniania zakładki dot. źródeł finansowania w projektach generujących dochód zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego. Drobne poprawki zostały także wprowadzone do opisu sposobu wypełniania zakładki Działania kluczowe. W poradniku przygotowania wniosku projektowego w osi priorytetowej 2 został uzupełniony opis zakładki Powiązanie ze strategiami regionalnymi. Wszystkie wprowadzone zmiany zostały w tekście oznaczone kolorem szarym.

Dalej informujemy, że w naborach do Osi Priorytetowej 3 i 4 wprowadzono formalną korektę błędnego odniesienia do przepisów ustawy o zasadach budżetowych dotyczących wydania decyzji dotyczącej całkowitego odrzucenia wniosku. Formalna korekta nie ma wpływu na merytoryczną zawartość naboru.